Pośród licznych miejscowości w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze kultury