Każdy z pewnością ubóstwia, kiedy tak właściwie jego miejsce zamieszkania lśni czystością. Nie każdy